A növekedés és a Jupiter

A Jupiter direkt mozgásra vált (09.13.)

A 4 hónapig tartó revízió után, most a jupiteri témák elől elgördülhetnek az akadályok, ha figyelmesek voltunk magunk felé az elmúlt hónapokban, esetleg kivételes növekedést, tágulást élhetünk meg egyes életterületeinken.

Ebben az évben két irányú igyekezet támogatott, sokkal erőteljesebben, mint más években:

Odabent, lélekszinten a növekedés a feladat, de egy csavarral, hogy mindeközben leljünk végre fókuszt, találjunk rá a lényegre, hagyjuk el a lényegtelent, építsünk fel új struktúrákat, hagyjuk el hitrendszerünkből, ami, úgy érezzük, már nem a mi igazságunk (Szaturnusz, Plutó, Jupiter Bakban).

Odakint, fizikai síkon az a feladat, hogy szűkítsünk (Uránusz Bikában). A kevesebb több. Amúgy sem bírnánk a sokat, mert olyan nagy nyomaték van esetleg egy-egy életterületünkön most, hogy az pont elég.

A Jupiter

A Jupiter az asztrológiában pozitív, tüzes, szétáradó erejű bolygó.

A bölcsesség, az optimizmus, az igazságosság, a jog, a vallás, a hit, az intuíció, jóindulat bolygója is egyben.

A Jupiter hátráló mozgásban (05. 14.-09.13.)

Ha hátrál egy bolygó, az általa képviselt minőségeket lassabban, vagy akadályokon keresztül valósítja meg.

A Föld és az egyes bolygók Nap körüli keringése során időnként az történik, hogy a direkt mozgással ellentétben (a Naptól való távolság és a keringési idők különbözősége miatt) úgy tűnik, mintha egy-egy bolygó visszafelé haladna. Ezt a hátráló mozgást nevezzük, retrográd mozgásnak. Ilyenkor a bolygók a jeleken át, nem a Kostól a Halakig haladnak, hanem a Földről nézve visszafelé, a Halaktól a Kos jegy felé. A direkt és hátráló mozgás határán van olyan is, mintha a bolygó mozdulatlan állna, ilyenkor azt helybenállónak, stacionáriusnak nevezzük.

A Jupiter minden évben produkál retrográd mozgást, 4 hónapig hátrál. Mégis akkor miért fontos ez most, ha azt nézzük milyen nyomatékok az égen?

Talán azért, mert viszont nem minden évben esik meg, hogy lényegében kisebb-nagyobb megszakításokkal nagy közelségben van a Szaturnusszal és a Plutóval. Emiatt most nagyobb ereje van annak, ha hátrál, ha megáll, ha elindul előre. És most elindul, ami jó hír…

Mik voltak a hátráló időszak fő üzenetei?

A hátráló bolygó a revízióra, a visszatekintésre, a belső munkára viszi át a fókuszt.

A hátráló Jupiter talán azzal segített nekünk a legtöbbet az elmúlt hónapokban, hogy azokat a témákat, amelyeket el akartunk bagatellizálni, azokat a problémákat, amiket nem akartunk észrevenni, vagy amelyeket szőnyeg alá akartunk söpörni, azokat felnagyította, előhúzta a szőnyeg alól, és, ha akartuk, ha nem aktívan dolgoznunk kellett velük. Ne feledjük szaturnuszi jelben jár a Jupiter Bakban, akkor okoz növekedést csupán, ha mindeközben betartjuk a Rendet.

Ehhez hozzájárul az ez évi Szaturnusz és Plutó együttállás. És a Jupiter és Plutó együttállásai.Ezek azzal járultak hozzá az elmúlt hónapok folyamataihoz, hogy szétszedtek bennünk vagy körülöttünk struktúrákat, meggyőződéseket, erős félelmeket kelthettek bennünk kinti események kapcsán, amelyek a lelkünk rezdülései nyomán keltek odakint, és ezzel arra kényszerültünk, hogy mérlegeljük, nem járnánk-e jobban valami újjal. Valami új szemlélettel, új hozzáállással, új mentalitással.

Jupiter Bakban

A Jupiter Bakban legutóbb 2008-ban járt.

A Jupiter Bakban legutóbb 2008-ban volt, nem kell külön kiemelni, milyen események tartották akkor lázban a világot, erős gazdasági válság, aminek nyomán sokaknak át kellett értékelniük az életet, s hozzáállásaikat, s, hogy ez után hova teszik a hitüket, vagy mibe.

Az ez évi COVID-19 kicsit megint válság, kicsit hasonlatosan a 2008-ashoz hozott gazdasági válságot is, ezzel együtt személyes krízist is sokak életébe. Ez évben bizonyos illúziókkal le kell(ett) leszámolnunk, azon hiedelmeink, amelyeknek nem volt valós alapja, most kiütköztek, és gubancot okozhattak az életünkben. Ha figyeltünk, akkor, most a hátráló időszak végére tisztán látjuk, milyen illúziót nem tolhatunk magunk előtt a továbbiakban.

A Jupiter direkt mozgásba vált

Könnyen megtörténhet, hogy, ha éberek voltunk az elmúlt hónapokban, már fizikai síkon is tapinthatóvá válik a változás most ősszel.

Amikor egy bolygó direkt mozgásba vált, érdemes résen lenni, itt a Jupiter esetében pl feltenni magunknak a kérdést:

Hol éltünk meg a legnagyobb változást az elmúlt hónapokban, ha a meggyőződéseinket nézzük? Merthogy, majd most azoknak nyomán érdemes továbbindulni.

A Szaturnusz és Plutó is direkt mozgásba vált hamarosan, ezzel könnyen megtörténhet, hogy már fizikai síkon is tapinthatóvá válik a változás most ősszel, és a Jupiter jóindulatával, azt érezhetjük, növekedtünk ez évben valamely életterületünkön (azon főképp, ahol a Jupiter most éppen jár a képletünkben). A Bak napjeggyel és aszcendenssel rendelkezők méginkább érezhetik ezt a folyamatot.

A Jupiter és a belső igazságunk

A belső igazságunk, vagyis, aminek nyomán navigálunk, jelöli ki az utat, amit járunk. Ha nem elég szilárdak a meggyőződéseink, és nem a belső igazságunk vezérlik azokat, könnyen abba csúszhatunk, hogy mások igazsága szerint kell élnünk. S a miénk, elvész. Ezzel a hitünk, az optimizmusunk, a lendületünk is. S el sem indul a növekedés. Ami pedig ennek az évnek a nagy lehetősége…

Októberben a Neptunnal is beélesül egy pozitív fényszöge a Jupiternek. Ha kikristályosodott egy vízió, hogy merre, s mitől el, akkor itt kapunk támogatást… Ahol illúzióban voltunk, ami kiábrándulást okozott, aminek nem volt realitása, s ezzel fokozott hitvesztést okozott, ott van a kulcs ahhoz az ajtóhoz, ami a növekedés felé nyílik.

Az igazság mindig a saját fényével világít.

Loyolai Szent Ignác
Advertisement


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s